Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης   Click to listen highlighted text! Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης Powered By GSpeech
Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023
FaceBook
ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: 

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και η εφαρμογή της στη Διδακτική των Φιλολογικών Μαθημάτων

 

Διάρκεια 10 ώρες

 Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 

Συνάντηση 1η  Σάββατο 19/01/19 (10:00-14:00) & Συνάντηση 2η  Κυριακή 20/01/19 (10:00-14:00)


Περιγραφή του σεμιναρίου

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές στα Φιλολογικά Μαθήματα     

Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές μιας σύγχρονης διδακτικής μεθόδου, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (differentiated teaching), και διδακτικές προτάσεις εφαρμογής της στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων. Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο της μεθόδου, παρουσιάζονται οι βασικές πτυχές της, τα παιδαγωγικά αξιώματα στα οποία στηρίζεται και η σημασία εφαρμογής της στη διδακτική πράξη. Προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι, στρατηγικές και διδακτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών σε τάξεις μικτής ικανότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων στην τάξη για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ με τη διενέργεια της διαμορφωτικής αξιολόγησης ως αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά μιας διαφοροποιημένης τάξης, στοιχεία δηλαδή σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού κατά την εφαρμογή της μεθόδου και διαγράφεται το μαθησιακό περιβάλλον και το διδακτικό πλαίσιο που επικρατεί στην τάξη. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν σχέδιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας στα φιλολογικά μαθήματα στηριζόμενοι στις στρατηγικές που τους παρουσιάστηκαν.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • εξοικειωθούν με το περιεχόμενο της μεθόδου της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.),
 • κατανοήσουν τη σημασία των βασικών αρχών μάθησης και των καλών πρακτικών ως προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δ.Δ.,
 • υιοθετήσουν ευέλικτες στρατηγικές και διαφοροποιημένη οργανωσιακή και παιδαγωγική κουλτούρα στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων,
 • αναπτύξουν διαφοροποιημένο σχέδιο διδασκαλίας στα φιλολογικά μαθήματα.

 

Θεματικοί άξονες του σεμιναρίου

1η μέρα

 • Θεωρητικό υπόβαθρο και βασικές αρχές της Δ.Δ.
 • Καλές πρακτικές- προϋποθέσεις για τη διαφοροποίηση
 • Ορισμός της Δ.Δ.
 • Η σημασία της επιλογής των μαθησιακών στόχων και της οργάνωσής τους σε τρεις πυραμίδες

 

2η μέρα

 • Περιεχόμενο και δυνατότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • Διαφοροποίηση επεξεργασίας
 • Διαφοροποίηση τελικού προϊόντος και ο ρόλος της αξιολόγησης στη Δ.Δ.
 • Στρατηγικές και μέσα διαφοροποίησης
 • Χαρακτηριστικά μιας διαφοροποιημένης τάξης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους, σε φιλολόγους ΕΑΕ, σε ειδικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και σε φοιτητές φιλοσοφικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη μέθοδο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και να εντάξουν στοιχεία της συνδυάζοντας γνώσεις από το χώρο της ειδικής αγωγής, της διδακτικής μεθοδολογίας και του γνωστικού τους αντικειμένου.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Μέσα από τη μέθοδο της παρατήρησης οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με καλές πρακτικές εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στα φιλολογικά μαθήματα, ενώ παράλληλα θα ασκηθούν στη συγκεκριμένη διδακτική μέθοδο μέσα από την ανάπτυξη διαφοροποιημένου σχεδίου διδασκαλίας (δυνατότητα μικροδιδασκαλίας) σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή τους, την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών τους, και τελικά την υιοθέτηση- από πλευράς τους- ευέλικτων στρατηγικών και διαφοροποιημένης οργανωσιακής και παιδαγωγικής κουλτούρας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.


 Χρήσιμες πληροφορίες:

Πόλη Διεξαγωγής: Αθήνα
Τόπος:

Τα Σεμινάρια υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ανοικτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης: Μενεμένης 5 Νέα Ιωνία Αττικής Τ.Κ. 14232

Ώρες Διεξαγωγής: 10:00-14:00

Ώρες Προσέλευσης &

Παραλαβή Φακέλου

Σεμιναρίου:                

09:00-09:45
Έναρξη Σεμιναρίου: 10:00
Διάλειμμα - Καφές: 12:00-12:30
Ολοκλήρωση Σεμιναρίου: 14:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: 14:00-14:30
Επιμορφώτρια:

Κατερίνα Παπαναστασίου

Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων,

MA Επιστήμες της Αγωγής

Δίδακτρα Σεμιναρίου

Δίδακτρα: 25€, Εκπαιδευτικοί: 20€, Άνεργοι: 15€ (απαραίτητη η βεβαίωση ανεργίας), Φοιτητές 15€, Πολύτεκνοι 15€, ΑμΕΑ 15€,

Κάτοχοι ετήσιας κάρτας σεμιναρίων ΑΙΕ: Δωρεάν


 Παρέχονται:

 • Σημειώσεις
 • Βιβλιογραφία
 • Βεβαίωση
 • Επιπλέον Πιστωτικές Μονάδες: 3

Τι είναι οι πιστωτικές μονάδες;

Από τον Ιανουάριο του 2013 το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης, καθιέρωσε μια ακόμα παροχή για όλους όσους συμμετέχουν στα δια ζώσης σεμινάρια και τις Ημερίδες.

Κάθε σεμινάριο, εκτός από τις σημειώσεις σε έντυπη μορφή, το εκπαιδευτικό υλικό και την έκπτωση στην αγορά των βιβλίων, θα προσφέρει συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες, τις οποίες μπορείτε να εξαργυρώνετε σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες ως εξής:

 • Με τη συγκέντρωση 10 πιστωτικών μονάδων, επιλέγετε και παρακολουθείτε, εντελώς δωρεάν, ένα δια ζώσης, σεμινάριο ή ημερίδα της επιλογής σας.
 • Με τη συγκέντρωση 20 πιστωτικών μονάδων, επιλέγετε και παρακολουθείτε, εντελώς δωρεάν, ένα e-learning, σεμινάριο της επιλογής σας. 
 • Με τη συγκέντρωση 50 πιστωτικών μονάδων, επιλέγετε και παρακολουθείτε, εντελώς δωρεάν, ένα ταχύρρυθμο e-learning πρόγραμμα της επιλογής σας.


Επικοινωνία

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες - Εγγραφές:

 • Τηλέφωνο: 210-3846930 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-21:00)
 • e-mail: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • sms: 698 68 09 035 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ e-mail ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ)

0
0
0
s2smodern

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα 10:00 - 18:00
Τρίτη 10:00 - 18:00
Τετάρτη 10:00 - 18:00
Πέμπτη 10:00 - 18:00
Παρασκευή 10:00 - 18:00
Σάββατο Εκτός Ωραρίου
Κυριακή Εκτός Ωραρίου

Εκτός Ωραρίου λειτουργίας

Copyright © 2020 www.anoikto.edu.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Created by Georgakakos George.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech