Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης   Click to listen highlighted text! Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης Powered By GSpeech
Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023
FaceBook
ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Η Διδακτική των Αρχαίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


e filologoi

Ενδεικτικά Περιεχόμενα του Σεμιναρίου

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: τρόποι, μέθοδοι, στρατηγικές, διδακτικά εργαλεία, στόχοι, κίνητρα (ταξινόμηση bloom), βασικές αρχές διδακτικής, διδακτικό πλαίσιο, ευρωπαϊκό πλαίσιο, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών,  νέες τεχνολογίες

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 • Κενά βασικής εκπαίδευσης.
 • Ικανοποίηση κι επαγγελματική ανάπτυξη από βελτίωση ποιότητας διδακτικού έργου.
 • Αποτελεσματική επίλυση διδακτικών προβλημάτων στην αίθουσα
 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο
 • Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών: διδακτικό πλαίσιο, στόχοι.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό μαθήματος (Α.Π.Σ., σχολικό εγχειρίδιο, βιβλίο καθηγητή, στοιχεία ταυτότητας μαθητή/μαθήματος. εκ/κα λογισμικά, κοινωνικό πλαίσιο)
 • Σχεδιασμός διδακτικής παρέμβασης βήμα βήμα
 • Αρχαιογνωσία ή αρχαιογλωσσία;

Β. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 • διδασκαλία μετάφρασης
 • τεχνικές δημιουργίας, επίλυσης, αξιολόγησης ασκήσεων:

α.κειμένου, β. κατανόησης, γ. γραμματικής -συντακτικού

 • μέθοδοι ανάγνωσης, ερμηνείας, πρόσληψης

Γ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΙΛΙΑΔΑ, ΕΛΕΝΗ

--Γλωσσική/πραγματολογική εξομάλυνση κειμένου

--Διακειμενικότητα

--Ιστορία αρχαίας λογοτεχνίας

--Μέθοδοι ανάγνωσης, ερμηνείας, πρόσληψης

Δ. ΛΥΚΕΙΟ

 • Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
 • Κειμενικά είδη
 • Διδακτική μετάφρασης/εισαγωγής/γραμματικής,συντακτικού
 • Δημιουργία ασκήσεων
 • Διδακτική αγνώστου αρχαίου κειμένου-μεταφραστικές δοκιμές/ασκήσεις/ερωτήσεις κατανόησης
 • Παρουσίαση νέου εξεταστικού δοκιμίου πανελληνίων
 • Μέθοδοι ανάγνωσης, ερμηνείας, πρόσληψης

Ε. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 • Εφαρμογές ΤΠΕ (εκπαιδευτικό λογισμικό, εκ/κα περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο, Συνεργατικά δίκτυα, Κοινότητες μάθησης κ.α.)
 • Συμβολή ΤΠΕ στην επίλυση διδακτικών προβλημάτων
 • Ο ρόλος δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ σε επικοινωνιακά χαρακτηριστικά της τάξης

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

·         βασική εκπαίδευση

·         ικανοποίηση-επαγγελματική ανάπτυξη

·         αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην αίθουσα

·         ευρωπαϊκό πλαίσιο (συγκριτικό επιχείρημα για καλές πρακτικές)

·         στοιχεία θεωριών μάθησης (ανάκληση, κατανόηση, επίλυση προβλημάτων)

·         αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών: διδακτικό πλαίσιο, στόχοι

·         παράγοντες που επηρεάζουν σχεδιασμό μαθήματος (Α.Π.Σ., σχολικό εγχειρίδιο, βιβλίο καθηγητή, στοιχεία ταυτότητας μαθητή/μαθήματος, εκ/κα λογισμικά, κοινωνικό πλαίσιο)

·         σχεδιασμός διδακτικής παρέμβασης βήμα βήμα

·         αρχαιογνωσία ή αρχαιογλωσσία;

αναφορά σε έρευνες

οργάνωση--σχεδιασμός

διάλεξη-διάλογος

πρακτική άσκηση

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

·         διδασκαλία μετάφρασης

·         μέθοδοι ανάγνωσης, ερμηνείας, πρόσληψης

·         ιστορία αρχαίας λογοτεχνίας (κειμενικά είδη, εκπρόσωποι)

·         τεχνικές δημιουργίας, επίλυσης, αξιολόγησης ασκήσεων: α. κειμένου, β. κατανόησης, γ. γραμματικής-συντακτικού

·         διαθεματικότητα

σχέδιο μαθήματος

διάλεξη

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΙΛΙΑΔΑ, ΕΛΕΝΗ

·         γλωσσική/πραγματολογική εξομάλυνση κειμένου

·         μέθοδοι ανάγνωσης, ερμηνείας, πρόσληψης

·         διακειμενικότητα

·         ιστορία αρχαίας λογοτεχνίας

·         διαθεματικότητα

·         τεχνικές δημιουργίας, επίλυσης, αξιολόγησης ασκήσεων

σχέδιο μαθήματος

διάλεξη

 

ΛΥΚΕΙΟ

·         αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

·         κειμενικά είδη (κεμενική προσέγγιση ανά γραμματειακό γένος-είδος)

·         ιστορία μετάφρασης

·         είδη μετάφρασης: φιλολογική-λογοτεχνική-σχολική

·         διδακτική μετάφρασης/εισαγωγής/γραμματικής-συντακτικού/λεξιλογίου

·         τεχνικές δημιουργίας, επίλυσης, αξιολόγησης ασκήσεων

·         διδακτική αγνώστου-μεταφραστικές δοκιμές/ασκήσεις/ερωτήσεις κατανόησης-ερμηνείας (σύμφωνα με το νέο τύπο εξεταστικού δοκιμίου πανελληνίων)

·         μέθοδοι ανάγνωσης, ερμηνείας, πρόσληψης

σχέδιο μαθήματος

αρχές σύνταξης α.ε. αττικού πεζού λόγου

διάλεξη

παρουσίαση

πρακτική άσκηση

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

·         διαδικτυακά προγράμματα για διερευνητική/συνεργατική μάθηση

·         μίμηση ενυπόγραφων ασκήσεων (κουίζ, σωστό/λάθος, πολλαπλής επιλογής)

·         εκπαιδευτικά λογισμικά—δικτυακοί τόποι—σενάρια μαθημάτων

·         μίμηση πορείας διδασκαλίας και διδακτικών μεθόδων

·         πολυτονικό σύστημα στον Η/Υ

·         συνεργατικά δίκτυα—κοινότητες μάθησης

παραδείγματα

αναφορές

διάλεξη

παρουσίαση

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

απορίες

συζήτηση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Με το τέλος της παρουσίασης της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. σχεδιάζουν μάθημα
 2. να δημιουργούν ασκήσεις
 3. να επιλύουν διδακτικά προβλήματα στην αίθουσα
 4. να προάγουν αυτόνομη μάθηση
 5. να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το διαδίκτυο

 Χρήσιμες πληροφορίες:

Πόλη Διεξαγωγής:                   Ηράκλειο - Κρήτη
Τόπος:
ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ ΔΗΜΟΥ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λεωφόρος Ικάρου Αρ.66 Τ.Κ 71601 Νέα  Αλικαρνασσός

Ώρες Διεξαγωγής:
10:00-15:00

Ώρες Προσέλευσης &

Παραλαβή Φακέλου

Σεμιναρίου:                          

09:00-09:45
Έναρξη Σεμιναρίου: 10:00
Διάλειμμα - Καφές: 12:00-12:30
Ολοκλήρωση Σεμιναρίου: 15:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: 15:00-15:30
Επιμορφώτρια:

 Ακρίβου Κατερίνα, Φιλόλογος, Ειδική Παιδαγωγός

Δίδακτρα Σεμιναρίου

Δίδακτρα: 35€, Άνεργοι: 30€ (απαραίτητη η βεβαίωση ανεργίας), Φοιτητές 30€, Πολύτεκνοι 30€, ΑμΕΑ 30€, Κάτοχοι ετήσιας κάρτας σεμιναρίων ΑΙΕ: Δωρεάν


 Παρέχονται:

 • Αναλυτικές Σημειώσεις
 • Βιβλιογραφία
 • Βεβαίωση
 • Επιπλέον Πιστωτικές Μονάδες: 2

Τι είναι οι πιστωτικές μονάδες;

Από τον Ιανουάριο του 2013 το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης, καθιέρωσε μια ακόμα παροχή για όλους όσους συμμετέχουν στα δια ζώσης σεμινάρια και τις Ημερίδες.

Κάθε σεμινάριο, εκτός από τις σημειώσεις σε έντυπη μορφή, το εκπαιδευτικό υλικό και την έκπτωση στην αγορά των βιβλίων, θα προσφέρει συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες, τις οποίες μπορείτε να εξαργυρώνετε σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες ως εξής:

 • Με τη συγκέντρωση 10 πιστωτικών μονάδων, επιλέγετε και παρακολουθείτε, εντελώς δωρεάν, ένα δια ζώσης, σεμινάριο ή ημερίδα της επιλογής σας.
 • Με τη συγκέντρωση 20 πιστωτικών μονάδων, επιλέγετε και παρακολουθείτε, εντελώς δωρεάν, ένα e-learning, σεμινάριο της επιλογής σας. 
 • Με τη συγκέντρωση 50 πιστωτικών μονάδων, επιλέγετε και παρακολουθείτε, εντελώς δωρεάν, ένα ταχύρρυθμο e-learning πρόγραμμα της επιλογής σας.


Επικοινωνία

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες - Εγγραφές:

 • Τηλέφωνο: 210-3846930 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-20:00)
 • e-mail: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • sms: 698 68 09 035 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ e-mail ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ)

0
0
0
s2smodern

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα 10:00 - 18:00
Τρίτη 10:00 - 18:00
Τετάρτη 10:00 - 18:00
Πέμπτη 10:00 - 18:00
Παρασκευή 10:00 - 18:00
Σάββατο Εκτός Ωραρίου
Κυριακή Εκτός Ωραρίου

Εκτός Ωραρίου λειτουργίας

Copyright © 2020 www.anoikto.edu.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Created by Georgakakos George.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech