Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης   Click to listen highlighted text! Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης Powered By GSpeech
Κυριακή, 26 Μάρτιος 2023
FaceBook
ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 

Μαθησιακές Δυσκολίες: Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Κατηγοριοποίηση

md2030 athens


Διάρκεια: 5 ώρες

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής:  Kυριακή 13 Σεπτεμβρίου (11:00-15:00)

Τόπος: Εγκαταστάσεις ΑΙΕ, (Μενεμένης 5 Νέα Ιωνία Αττικής Τ.Κ. 14232)

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης:

Δια ζώσης στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του ΑΙΕ (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30) ή 

Ε-leaning (live streaming) μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΑΙΕ (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30)


Περιγραφή Σεμιναρίου

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία σχετικά ετερογενή ομάδα δυσκολιών που σχετίζονται, αλλά και επηρεάζουν, κυρίως, τη σχολική επίδοση. Αρκετές είναι οι απόπειρες των επιστημόνων που προσπάθησαν να δώσουν έναν ευρύτερα αποδεκτό ορισμό για τις μαθησιακές δυσκολίες χωρίς, όμως, ακόμα και σήμερα να υπάρχει η επιθυμητή συναίνεση (Little, Akin-Little, & Richards, 2006).

Ο Hammil (1990) σε μια μελέτη του που αναζητούσε τον ευρύτερα αποδεκτό ορισμό, θεωρεί τις ΜΔ σαν μια μεγάλη ομάδα πολύμορφων δυσκολιών και ορίζει ως κοινό δείκτη της ενδοπροσωπικής μεταβλητότητας την “απροσδόκητη” απόκλιση μεταξύ του νοητικού επιπέδου και της αποτελεσματικότητας του ατόμου στις σχολικές δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει (π.χ. ανάγνωση, γραφή, επίλυση προβλημάτων). Επίσης, ορίζει ως κριτήρια αποκλεισμού από την ομάδα των ΜΔ τις αισθητηριακές ανεπάρκειες, τη νοητική υστέρηση, τις εξωγενείς επιρροές (π.χ. πολιτισμικές διαφορές, υστερημένο γλωσσικό περιβάλλον, ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση) και τα συναισθηματικά προβλήματα ή τα προβλήματα συμπεριφοράς. Άρα, οι μαθητές που εμφανίζουν απροσδόκητη υποεπίδοση, με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού, θεωρείται ότι ανήκουν στην ομάδα των μαθησιακών δυσκολιών, ενώ όσοι μαθητές αναμένεται να εμφανίσουν χαμηλή επίδοση εξαιτίας συναισθηματικών, οικονομικών, πολιτισμικών ή και εκπαιδευτικών επιβαρυντικών παραγόντων εξαιρούνται από αυτή την ομάδα (Κavale & Forness, 2000).

Οι Fletcher, Lyon, Fuchs, & Barnes (2007) προτείνουν τέσσερα μοντέλα κατηγοριοποίησης των μαθησιακών δυσκολιών: α. το μοντέλο της απόκλισης ανάμεσα στην νοητική ικανότητα και την επίτευξη, β. το μοντέλο της υποεπίδοσης, γ. το μοντέλο των ενδοατομικών διαφορών και δ. το μοντέλο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (R[esponse]t[o]I[ntervention]). Νωρίτερα, οι Fletcher, Morris, & Lyon (2003) στη δική τους μελέτη διαφοροποιούνται ως προς την ονομοτοδοσία και αναφέρουν το μοντέλο επίλυσης προβλήματος, το οποίο, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι η πρώτη μορφή του μοντέλου της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Το μοντέλο αυτό θεωρεί σημαντική την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών μέσα από διαβαθμισμένες διδακτικές παρεμβάσεις.

Σε αυτό το σεμινάριο θα εστιάσουμε τόσο στους δείκτες εμφάνισης των μαθησιακών δυσκολιών και τη διάκρισή τους από τις δυσκολίες στη μάθηση και θα εστιάσουμε σε εκείνες τις διαφοροποιημένες διδακτικές παρεμβάσεις που στηρίζονται στο “τι λειτουργεί”, ποια παρέμβαση είναι αποδοτική και προσπαθεί να βελτιώνει τις μαθησιακές επιδόσεις που οδηγούν στον προσδιορισμό των μαθησιακών δυσκολιών. Ο σχεδιασμός κατάλληλων  και στοχευμένων διδακτικών παρεμβάσεων βοηθά τον εκπαιδευτικό να εστιάζει στον τρόπο που μπορούν να μάθουν αποδοτικότερα οι μαθητές του και από την άλλη οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από δραστηριότητες με νόημα που αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους (McNamara, 2007).

Ενδεικτικά περιεχόμενα

Μαθησιακές δυσκολίες

 • Ορισμός
 • Χαρακτηριστικά
 • Μοντέλα κατηγοριοποίησης
 • Γνωστικοί τομείς που επηρεάζονται
 • Γνωστικές στρατηγικές/ μεταγνώση/ μετακατανόηση
 • Χαρακτηριστικά Μαθητών με ΜΔ
 • Αξιολόγηση ΜΔ
 • Σύγχρονα προγράμματα αντιμετώπισης ΜΔ στο σχολείο

Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού-Επιμορφώτρια: Ζωή Κρόκου, Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής

Η Ζωή Κρόκου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι διδάκτορας Ειδικής Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διδακτική της Γλώσσας και στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση.
Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης και διδάσκει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Παράλληλα, συμμετέχει σε επιμορφωτικές δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά κύριο λόγο στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάγνωση και ειδικότερα την αναγνωστική κατανόηση στη μαθησιακή διαδικασία και κινούνται γύρω από τρεις άξονες.
Τα τελευταία χρόνια τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα έχουν στραφεί και στη μελέτη του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων δράσης για την πρόληψη και την ανίχνευση του σχολικού εκφοβισμού, μελετάται η ανταπόκριση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών σε αυτόν


 Χρήσιμες πληροφορίες:

Πόλη Διεξαγωγής: Αθήνα

Τόπος: Εγκαταστάσεις ΑΙΕ, (Μενεμένης 5 Νέα Ιωνία Αττικής Τ.Κ. 14232)

Ώρες Διεξαγωγής: 11:00-15:00

Ώρες Προσέλευσης &

Παραλαβής Φακέλου Σεμιναρίου: 10:00-10:45

Έναρξη Σεμιναρίου: 11:00

Διάλειμμα - Καφές: 13:00-13:20

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου: 15:00

Παραλαβή Βεβαιώσεων: 15:15-15:45


 

Δίδακτρα Σεμιναρίου

Δίδακτρα: 25€, Φοιτητές - Άνεργοι - Πολύτεκνοι - ΑμεΑ: 20€

Κάτοχοι Ετήσιας Κάρτας Σεμιναρίων του ΑΙΕ: Δωρεάν

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο   


 Παρέχονται:

 • Σημειώσεις
 • Βιβλιογραφία
 • Βεβαίωση

Επικοινωνία

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες - Εγγραφές:

 • Τηλέφωνο: 210-3846930 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00-18:00)
 • e-mail: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • sms: 698 68 09 035 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ e-mail ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ)

0
0
0
s2smodern

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα 10:00 - 18:00
Τρίτη 10:00 - 18:00
Τετάρτη 10:00 - 18:00
Πέμπτη 10:00 - 18:00
Παρασκευή 10:00 - 18:00
Σάββατο Εκτός Ωραρίου
Κυριακή Εκτός Ωραρίου

Εκτός Ωραρίου λειτουργίας

Copyright © 2020 www.anoikto.edu.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Created by Georgakakos George.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech