Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης   Click to listen highlighted text! Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης Powered By GSpeech
Πέμπτη, 29 Ιούλιος 2021
FaceBook
ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 

Ενίσχυση των αναγνωστικών δεξιοτήτων σε μαθητές με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες

anagnostik2022


Διάρκεια: 5 ώρες

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής:  Kυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 (11:00-15:00)

Τόπος: Εγκαταστάσεις ΑΙΕ, (Μενεμένης 5 Νέα Ιωνία Αττικής Τ.Κ. 14232)

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης:

Δια ζώσης στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του ΑΙΕ (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30) ή 

Ε-leaning (live streaming) μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΑΙΕ (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30)


Περιγραφή Σεμιναρίου

Ο πιο απλός ορισμός που θα μπορούσε να αποδοθεί για την ανάγνωση είναι ότι αποτελεί τη μετατροπή τού γραπτού κώδικα σε φωνολογικό κώδικα με τη συνδρομή τής σημασιολογικής μνήμης για την κατανόηση των λεξιλογικών εννοιών. Ο Πόρποδας (2002) αναφέρει ότι η ανάγνωση αποτελεί μια «δομημένη σύνθεση δύο λειτουργιών, της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης» η οποία καταδεικνύει τη διττή θεώρηση της ανάγνωσης «ως γνωστικής λειτουργίας και διαδικασίας επεξεργασίας πληροφοριών.»
Η Καζάζη (2003) αναφέρει ότι ο σκοπός της ανάγνωσης διαρθρώνεται σε πέντε επίπεδα: α. της επικοινωνίας, όταν ο αναγνώστης αποκωδικοποιεί και ερμηνεύει το κείμενο που έχει γράψει ο συγγραφέας β. της μάθησης, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων αυτό το επίπεδο, με βάση την προθετικότητα του αναγνώστη, θα μπορούσε να χωριστεί στο υποεπίπεδο της έρευνας και σε ένα δεύτερο υποεπίπεδο της μάθησης με σκοπό την αξιολόγηση (O’Hara, 1996) γ. της άντλησης πληροφοριών, όπου αξιοποιούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις που διαθέτει ο αναγνώστης δ. της ευχαρίστησης που λαμβάνει το άτομο μέσα από το κείμενο και ε. του ενδιαφέροντος, όταν το άτομο διαβάζει κείμενα που ικανοποιούν τα ενδιαφέροντά του με απώτερο σκοπό, όπως αναφέρει η O’Hara (1996), την αυτοενημέρωση ή και την ικανοποίηση της περιέργειάς του.
Οι Lunzer & Gardner (1979) προτείνουν τέσσερα διαφορετικά στυλ ανάγνωσης: α. την προσληπτική ανάγνωση, όπου απαιτείται η διαρκής συνδρομή της μνήμης εργασίας, για την επιτυχή κατανόηση, β. τη συναισθηματική ανάγνωση, όταν η ανάγνωση διακόπτεται στιγμιαία εξαιτίας της ανάκλησης συναισθηματικών σκέψεων, γ. τη “διαγώνια” ανάγνωση, όταν θέλουμε να πάρουμε μια μικρή γεύση του κειμένου ή να διαπιστώσουμε αν αυτό βρίσκεται στη σφαίρα των ενδιαφερόντων μας και δ. την ανιχνευτική ανάγνωση, όταν θέλουμε να εντοπίσουμε μια συγκεκριμένη πληροφορία που βρίσκεται στο κείμενο.

Τα National Reading Panel [NRP] και το National Institute of Child Health and Human Development [NICHD] (2000), όπως αναφέρεται στο άρθρο των Applegate, Applegate, & Modla (2009), επισημαίνουν ότι η ανάγνωση είναι μια εμπρόθετη γνωστική διαδραστική διαδικασία μεταξύ του αναγνώστη και του κειμένου. Όμως, για να μπορέσει να διαβάσει κάποιος θα πρέπει να τροποποιήσει ή να «εκπαιδεύσει» έτσι τον εγκέφαλό του, ώστε να το καταφέρει, καθώς η ανάγνωση είναι μια επίκτητη ανθρώπινη ικανότητα, η οποία έχει πολλά κοινά με την ομιλία, όπως ότι και οι δύο διέπονται από τους ίδιους λεξικούς, γραμματικούς, συντακτικούς και κειμενικούς κανόνες.
Πολλά παιδιά σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους δυσκολεύονται να διαβάσουν και αυτή η αδυναμία τα ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή τους (Rapp, van den Broek, McMaster, Kendeou, & Espin 2007). Αυτή και μόνο η διαπίστωση είναι αρκετή για να τονιστεί η σημασία τής διδακτικής τής ανάγνωσης στο σύγχρονο σχολείο. Όμως, όπως προαναφέρθηκε η φύση της ανάγνωσης είναι πολύπλοκη και πολυδιάστατη, άρα η διδακτική της και η αξιολόγησή της δε θα πρέπει να είναι μονοσήμαντες, αλλά να στηρίζονται και να διαμορφώνονται με βάση τα μοντέλα ανάγνωσης και να αξιοποιούν τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών.

Ενδεικτικά περιεχόμενα

 • Η φύση της ανάγνωσης
 • Διαδικασίες ανάγνωσης
 • Αναγνωστική κατανόηση

Παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωστική κατανόηση

Τρόποι αξιολόγησης της αναγνωστικής κατανόησης

 • Γνωστικές δεξιότητες
 • Ο ρόλος των κινήτρων στην ανάγνωση
 • Φωνολογική Ενημερότητα και τεχνικές αναπτυξής της
 • Αναγνωστικές Δεξιότητες σε μαθητές με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες και Τεχνικές Αναπτυξής τους

Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού-Επιμορφώτρια: Ζωή Κρόκου, Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής

Η Ζωή Κρόκου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι διδάκτορας Ειδικής Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διδακτική της Γλώσσας και στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση.
Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης και διδάσκει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Παράλληλα, συμμετέχει σε επιμορφωτικές δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά κύριο λόγο στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάγνωση και ειδικότερα την αναγνωστική κατανόηση στη μαθησιακή διαδικασία και κινούνται γύρω από τρεις άξονες.
Τα τελευταία χρόνια τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα έχουν στραφεί και στη μελέτη του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων δράσης για την πρόληψη και την ανίχνευση του σχολικού εκφοβισμού, μελετάται η ανταπόκριση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών σε αυτόν


 Χρήσιμες πληροφορίες:

Πόλη Διεξαγωγής: Αθήνα

Τόπος: Εγκαταστάσεις ΑΙΕ, (Μενεμένης 5 Νέα Ιωνία Αττικής Τ.Κ. 14232)

Ώρες Διεξαγωγής: 11:00-15:00

Ώρες Προσέλευσης &

Παραλαβής Φακέλου Σεμιναρίου: 10:00-10:45

Έναρξη Σεμιναρίου: 11:00

Διάλειμμα - Καφές: 13:00-13:20

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου: 15:00

Παραλαβή Βεβαιώσεων: 15:15-15:45


 Δίδακτρα Σεμιναρίου

Δίδακτρα: 25€, Φοιτητές - Άνεργοι - Πολύτεκνοι - ΑμεΑ: 20€

Κάτοχοι Ετήσιας Κάρτας Σεμιναρίων του ΑΙΕ: Δωρεάν

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο   


 Παρέχονται:

 • Σημειώσεις
 • Βιβλιογραφία
 • Βεβαίωση

Επικοινωνία

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες - Εγγραφές:

 • Τηλέφωνο: 210-3846930 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00-18:00)
 • e-mail: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • sms: 698 68 09 035 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ e-mail ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ)

0
0
0
s2smodern

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα 10:00 - 18:00
Τρίτη 10:00 - 18:00
Τετάρτη 10:00 - 18:00
Πέμπτη 10:00 - 18:00
Παρασκευή 10:00 - 18:00
Σάββατο Εκτός Ωραρίου
Κυριακή Εκτός Ωραρίου

Εκτός Ωραρίου λειτουργίας

Copyright © 2020 www.anoikto.edu.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Created by Georgakakos George.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech