Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης   Click to listen highlighted text! Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης Powered By GSpeech
Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2023
FaceBook
ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 

Η Πολλαπλή Νοημοσύνη και οι Εφαρμογές της στα Φιλολογικά Μαθήματα

 

Διάρκεια: 10 ώρες

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής:  Σάββατο 27 και Κυριακή 28/03/21 (10:00-14:00)

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης:

Ε-leaning (live streaming) μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΑΙΕ (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 35)


Πόσα είδη νοημοσύνης υπάρχουν; Σύμφωνα με τη θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης (ΠΤΝ) του H. Gardner, η νοημοσύνη δεν είναι μονοδιάστατη και ενιαία –όπως αποτυπώνεται με τη μέτρηση του Δείκτη Νοημοσύνης (στα IQ tests) – αλλά συνίσταται από τουλάχιστον οκτώ διακριτούς Τύπους Νοημοσύνης (ΤΝ): τη γλωσσική- λεκτική, τη λογικο- μαθηματική, την οπτικο- χωρική, τη μουσική, τη σωματο- κιναισθητική, τη νατουραλιστική, τη διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική, καθιστώντας το άτομο μοναδικό μέσα στον πλουραλισμό των ικανοτήτων του (Νταλλή & Φλουρής, 2019). Το καθένα, από αυτά τα οκτώ είδη νοημοσύνης, είναι ένα ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα, αν και τα συστήματα αυτά είναι δυνατό να αλληλεπιδρούν, ώστε να παραγάγουν - αυτό που ονομάζουμε- «ευφυή/ νοήμονα» συμπεριφορά. Το ζήτημα, επομένως,  δεν είναι πόσο έξυπνος είσαι, αλλά με ποιον τρόπο και σε ποιους τομείς είσαι "έξυπνος".

Δεδομένου του νομικού πλαισίου της χώρας μας για την «ολόπλευρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μαθητών», τόσο τα σχολεία, όσο και οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσφέρουν προγράματα σπουδών και δραστηριότητες προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη νοημοσύνης των μαθητών τους (Tomlinson & Allan, 2000) και να αναπτύξουν στους τελευταίους ποικίλους τύπους ευφυΐας (Tomlinson, 2010) μη περιορίζοντάς και εγκλωβίζοντάς τους στο δίπολο μεταξύ γλωσσικής- λεκτικής και λογικο- μαθηματικής νοημοσύνης. Ωστόσο, σε πρόσφατες έρευνες που διενεργήθηκαν σε σχολικά βιβλία και τετράδια εργασιών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στη Νεοελληνική γλώσσα, την Ιστορία κ.λπ.) αποκαλύπτεται το αντίθετο και καταδεικνύεται η ανάγκη  να καλλιεργείται όλο το εύρος των ΤΝ στα σχολικά εγχειρίδια και τις δραστηριότητές των μαθητών, μέσω της πολλαπλής αναπαράστασης του διδακτικού περιεχομένου και των κατάλληλων στρατηγικών διδασκαλίας, καθώς και μέσω της ισότιμης ενεργοποίησης των «πυλών εισόδου» όλων των ΤΝ, όπως προτείνεται από τον ιδρυτή της θεωρίας, Howard Gardner.

Τέλος, η σημαντικότητα της αξιοποίησης της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, σύμφωνα με τις επιταγές του Νέου Προγράμματος Σπουδών, θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής:

 ●       Η νοημοσύνη αποτελεί το “θεμέλιο” πάνω στο οποίο τα άτομα αποκτούν τη νέα γνώση. Οι άνθρωποι μαθαίνουν κάθε φορά μέσα από έναν συνδυασμό των διαφόρων τύπων νοημοσύνης.

●       Η κατανόηση της θεωρίας του Gardner σχετικά με την πολλαπλή νοημοσύνη συμβάλλει στον σχεδιασμό διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς επιτρέπει την εξακρίβωση των δυνατοτήτων μάθησης και των προτιμήσεων του συνόλου των μαθητών μιας τάξης.

●       Η διδασκαλία με πολλαπλούς τρόπους είναι διασκεδαστική και οδηγεί σε μάθηση.

●       Η διδασκαλία με πολλαπλούς τρόπους επιτρέπει τη συμμετοχή όλων στη μάθηση.

●       Προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της γνώσης στα ενδιαφέροντα των μαθητών είναι πιο πιθανό η μάθηση να γίνει αποδοτική (κίνητρο για μάθηση) και ο μαθητής να αυτονομηθεί περισσότερο κατά τη διαδικασία της μάθησης.

●       Οι διδακτικές τεχνικές που βασίζονται αποκλειστικά σε έναν μόνο τύπο νοημοσύνης ελαχιστοποιούν τις ευκαιρίες για εκείνους τους μαθητές που έχουν άλλου τύπου νοημοσύνη.

●       Η δημιουργία ευκαιριών για όλους τους μαθητές μέσω πολλαπλών τεχνικών και μορφών αξιολόγησης οδηγεί στην κατάκτηση της μάθησης.


Στο σεμινάριο θα ασχοληθούμε με τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης και τις εφαρμογές της στα Φιλολογικά Μαθήματα, θα διερευνήσουμε τον ρόλο της αξιοποίησης του μαθησιακού προφίλ σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας και θα εφαρμόσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα (εργαστήριο) όπου ένα θέμα/ μία έννοια (φαινόμενο) ή ένα διδακτικό αντικείμενο, προσεγγίζεται διαθεματικά και εμπειρικά, απευθύνοντας... πρόσκληση στα περισσότερα είδη νοημοσύνης των μαθητών μας.


Στόχοι σεμιναρίου

Οι εκπαιδευόμενες/ οι:

  • να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων,
  • να δημιουργούν δραστηριότητες αξιοποιώντας τουλάχιστον 3 τύπους νοημοσύνης (διαφοροποίηση περιεχομένου, επεξεργασίας ή και τελικού προϊόντος με βάση τη μαθησιακή προτίμηση),
  • να δημιουργήσουν τρίλιζα δραστηριοτήτων τελικής αξιολόγησης σε γνωστικό αντικείμενο της αρεσκείας τους (ατομικά, σε δυάδες, ομάδες).

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους, σε φιλολόγους ΕΑΕ, σε ειδικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και σε φοιτητές φιλοσοφικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και να εντάξουν στοιχεία της στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.

 


Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού-Επιμορφώτρια: Παπαναστασίου Αικατερίνη

Φιλόλογος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

 Η Αικατερίνη Παπαναστασίου είναι Φιλόλογος και Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της μη Τυπικής Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Έχει εξειδικευτεί στη Διδακτική των Φιλολογικών Μαθημάτων, τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Έχει εργαστεί ως γενική συντονίστρια και υπεύθυνη για την παρουσίαση προγράμματος Erasmus+, εργαστηρίων αφήγησης- δημιουργικής γραφής και την υποστήριξη δράσεων διακρατικού προγράμματος, πρότζεκτ το οποίο εντάχθηκε στον κατάλογο καλών πρακτικών για την τριετία 2016- 2018 από την εθνική ομάδα συντονισμού Erasmus+ Επιπλέον, έχει εργαστεί ως Εκπαιδεύτρια μεταναστών, κρατουμένων- πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό σε προγράμματα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καθώς και ως Φιλόλογος και Εκπαιδεύτρια Ρητορικής στον Όμιλο Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος» (Saint Paul). Έχει συνεργαστεί (εξωτερικός συνεργάτης), επίσης, με την Ένωση Μικρασιατών Θήβας (ΕΜΘ) και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας σε προγράμματα εμψύχωσης μουσειακών προγραμμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας για παιδιά της Α'βάθμιας εκπαίδευσης. Οι εισηγήσεις της και τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων καθώς και στην κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων μάθησης για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών.


Δίδακτρα Σεμιναρίου

Δίδακτρα: 50€, Φοιτητές - Άνεργοι - Πολύτεκνοι - ΑμεΑ: 40€

Κάτοχοι Ετήσιας Κάρτας Σεμιναρίων του ΑΙΕ: Δωρεάν

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο   


 Παρέχονται:

  • Σημειώσεις
  • Βιβλιογραφία
  • Βεβαίωση

Επικοινωνία

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες - Εγγραφές:

  • Τηλέφωνο: 210-3846930 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00-18:00)
  • e-mail: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  • sms: 698 68 09 035 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ e-mail ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ)

0
0
0
s2smodern

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα 10:00 - 18:00
Τρίτη 10:00 - 18:00
Τετάρτη 10:00 - 18:00
Πέμπτη 10:00 - 18:00
Παρασκευή 10:00 - 18:00
Σάββατο Εκτός Ωραρίου
Κυριακή Εκτός Ωραρίου

Εκτός Ωραρίου λειτουργίας

Copyright © 2020 www.anoikto.edu.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Created by Georgakakos George.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech