Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης   Click to listen highlighted text! Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης Powered By GSpeech
Παρασκευή, 01 Δεκέμβριος 2023
FaceBook
ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 

Μαθησιακές Δυσκολίες και Αρχαία Ελληνικά

 

Διάρκεια: 10 ώρες

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής:  Σάββατο 20 και Κυριακή 21/03/21 (10:00-14:00)

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης:

Ε-leaning (live streaming) μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΑΙΕ (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 35)

Στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών (στο εξής α.ε.) μαθητές και εκπαιδευτικοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με πλήθος δυσκολιών. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να πηγάζουν είτε από τη φύση του μαθήματος και τον τρόπο με τον οποίο αυτό διδάσκεται, είτε  από τις δυσκολίες που ήδη αντιμετωπίζουν π.χ. οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (στο εξής ΜΔ) στη γραφή, την ανάγνωση, την ορθογραφία και το συντακτικό της Νέας Ελληνικής. Μάλιστα, όσον αφορά στους μαθητές με ΜΔ, οι δυσκολίες τους εντείνονται ιδιαίτερα μέσα στο αρχαίο κείμενο, στους κανόνες του πολυτονικού συστήματος, στις διαφορετικές πτώσεις των ουσιαστικών και επιθέτων, στη διαφορετική κλίση των ρημάτων από αυτήν της νέας ελληνικής κ.λπ. Έτσι, οι μαθητές με ΜΔ δημιουργούν μαθησιακά κενά, τα οποία συν τω χρόνω γιγαντώνονται με αποτέλεσμα να αδυνατούν να παρακολουθήσουν την ύλη των επόμενων τάξεων.

Η/Ο σύγχρονη/ος εκπαιδευτικός, απ’ την πλευρά του, καλείται να σκεφτεί τρόπους αξιοποίησης της ευελιξίας που του προσφέρει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την προσαρμογή της διδασκαλίας του μαθήματος στα “μέτρα” των μαθητών του. Παράλληλα, έρχεται αντιμέτωπη/ος με την πρόκληση της ένταξης “εναλλακτικών” τρόπων προσέγγισης στο μάθημα των α.ε., όπως, για παράδειγμα, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο πλαίσιο της θεωρίας του εποικοδομισμού.

Για τους μαθητές με ΜΔ η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να αποτελέσει σημαντική βοήθεια, στο βαθμό που η διδασκαλία και η αξιολόγηση με πολλαπλούς τρόπους και επίπεδα ταιριάζουν απόλυτα με τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των παιδιών. Επιπλέον, όταν σε μια τάξη εφαρμόζεται διαφοροποιημένη διδασκαλία όλοι οι μαθητές μπορεί να ασχολούνται με διαφορετικό υλικό ή να συμμετέχουν σε διαφορετικές ομάδες με αποτέλεσμα να μη θεωρείται κανένας τρόπος εργασίας ειδικός, και άρα να μην ξεχωρίζουν και στιγματίζονται τα παιδιά με ΜΔ (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008).

Στο παρόν σεμινάριο θα εστιάσουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα των α.ε., όταν απευθύνονται σε μαθητές με ΜΔ., παρέχοντας θεωρητικές γνώσεις στο ζήτημα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τεχνικές προσέγγισης του μαθήματος για την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ΜΔ. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, θα επιχειρήσουν να μυήσουμε τους εκπαιδευτικούς σε αυτές τις τεχνικές αποσκοπώντας στην εφαρμογή τους και την ενίσχυση της διδακτικής τους ικανότητας να προσεγγίζουν όσο πιο αποτελεσματικά το μάθημα.

Θεματικές

 Στόχοι του σεμιναρίου

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι:

  • να κατανοούν το περιεχόμενο των μαθησιακών δυσκολιών,
  • να προσαρμόζουν τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και
  • να οργανώνουν κατάλληλα τη διδασκαλία τους για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους, σε φιλολόγους ΕΑΕ και σε φοιτητές/τριες φιλοσοφικών σχολών, που θέλουν να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση στα ζητήματα των μαθησιακών δυσκολιών και αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους  προσέγγισης του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές με ΜΔ.

 


Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού-Επιμορφώτρια: Παπαναστασίου Αικατερίνη

Φιλόλογος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

 Η Αικατερίνη Παπαναστασίου είναι Φιλόλογος και Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της μη Τυπικής Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Έχει εξειδικευτεί στη Διδακτική των Φιλολογικών Μαθημάτων, τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Έχει εργαστεί ως γενική συντονίστρια και υπεύθυνη για την παρουσίαση προγράμματος Erasmus+, εργαστηρίων αφήγησης- δημιουργικής γραφής και την υποστήριξη δράσεων διακρατικού προγράμματος, πρότζεκτ το οποίο εντάχθηκε στον κατάλογο καλών πρακτικών για την τριετία 2016- 2018 από την εθνική ομάδα συντονισμού Erasmus+ Επιπλέον, έχει εργαστεί ως Εκπαιδεύτρια μεταναστών, κρατουμένων- πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό σε προγράμματα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καθώς και ως Φιλόλογος και Εκπαιδεύτρια Ρητορικής στον Όμιλο Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος» (Saint Paul). Έχει συνεργαστεί (εξωτερικός συνεργάτης), επίσης, με την Ένωση Μικρασιατών Θήβας (ΕΜΘ) και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας σε προγράμματα εμψύχωσης μουσειακών προγραμμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας για παιδιά της Α'βάθμιας εκπαίδευσης. Οι εισηγήσεις της και τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων καθώς και στην κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων μάθησης για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών.

Επιμορφώτρια Ενότητας Μαθηασιακών Δυσκολιών: Ζωή Κρόκου,  Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής

Η Ζωή Κρόκου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι διδάκτορας Ειδικής Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διδακτική της Γλώσσας και στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση. Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης και διδάσκει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Παράλληλα, συμμετέχει σε επιμορφωτικές δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά κύριο λόγο στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάγνωση και ειδικότερα την αναγνωστική κατανόηση στη μαθησιακή διαδικασία και κινούνται γύρω από τρεις άξονες.
Τα τελευταία χρόνια τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα έχουν στραφεί και στη μελέτη του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων δράσης για την πρόληψη και την ανίχνευση του σχολικού εκφοβισμού, μελετάται η ανταπόκριση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών σε αυτόν.

 


Δίδακτρα Σεμιναρίου

Δίδακτρα: 50€, Φοιτητές - Άνεργοι - Πολύτεκνοι - ΑμεΑ: 40€

Κάτοχοι Ετήσιας Κάρτας Σεμιναρίων του ΑΙΕ: Δωρεάν

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο   


 Παρέχονται:

  • Σημειώσεις
  • Βιβλιογραφία
  • Βεβαίωση

Επικοινωνία

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες - Εγγραφές:

  • Τηλέφωνο: 210-3846930 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00-18:00)
  • e-mail: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  • sms: 698 68 09 035 (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ e-mail ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ)

0
0
0
s2smodern

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα 10:00 - 18:00
Τρίτη 10:00 - 18:00
Τετάρτη 10:00 - 18:00
Πέμπτη 10:00 - 18:00
Παρασκευή 10:00 - 18:00
Σάββατο Εκτός Ωραρίου
Κυριακή Εκτός Ωραρίου

Εντός Ωραρίου λειτουργίας

Copyright © 2020 www.anoikto.edu.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Created by Georgakakos George.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech