Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης   Click to listen highlighted text! Καλώς Ήρθατε στο Ανοικτό ίδρυμα Εκπαίδευσης Powered By GSpeech
Τρίτη, 06 Ιούνιος 2023
FaceBook
ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σεμιναριακός Κύκλος:

Ανάπτυξη Προσωπικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, σε νέους επιστήμονες και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας

 • Διάρκεια: 80 ώρες
 • Το πρόγραμμα υλοποιείται:

  1. Δια ζώσης, στις εγκαταστάσεις του ΑΙΕ στην Αθήνα

  2. Εξ ολοκλήρου e-learning, με ασύγχρονη εκπαίδευση (video & σημειώσεις, μέσω της πλατφόρμας του ΑΙΕ)

  3. Eξ ολοκλήρου e-learning με σύγχρονη εκπαίδευση (live streaming), μέσω ΖΟΟΜ.

 • Δια Ζώσης  ή Σύγχρονη  Εκπαίδευση (live streaming)  30 ώρες (Τετάρτη απόγευμα 19:00-21:00)
 • Ασύγχρονη Εκπαίδευση (μέσω της Πλατφόρμας του ΑΙΕ): 50 ώρες
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές:  Εισηγήσεις και workshop
 • Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού-Επιμορφώτρια: Δρ. Μελίνα Μουρτζιάπη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
 • Έναρξη: 9/11/22     Λήξη: 25/01/23

Το εργαστήριο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας του προσωπικού που στηρίζει  νέους επιστήμονες και νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την διεύθυνση και να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση της στρατηγικής του οργανισμού.

Το εργαστήριο σκοπεύει να δώσει γνώσεις και δεξιότητες στο προσωπικό για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους σε διάφορες διαστάσεις με τη χρήση εργαλείων και μέσω της αποτελεσματικής οργάνωσης και διαχείρισης του  γραφείου και  του ψηφιακού γραφείου. Το σεμινάριο σκοπεύει επίσης να δώσει δεξιότητες για βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει το προσωπικό με την χρήση τεχνικών ποιοτικής εξυπηρέτησης και αποτελεσματικού γραπτού λόγου με έμφαση στην σύνταξη επαγγελματικών επιστολών και e-mails.

 Eιδικότερα, οι συμμετέχοντες θα καταρτιστούν ώστε να:

 • απαριθμούν και να αναλύουν τις διαστάσεις της παραγωγικότητας
 • χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους
 • οργανώσουν σωστά το γραφείο τους καθώς επίσης και το ψηφιακό τους γραφείο με τρόπο που θα υποστηρίξει την αύξηση της παραγωγικότητας τους
 • χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές τεχνικές εξυπηρέτησης
 • βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν μέσω της ποιοτικής ενδοεταιρικής εξυπηρέτησης και της εξυπηρέτησης εξωτερικών συνεργατών και πελατών
 • βελτιώσουν την έκφρασή τους σε γραπτό και προφορικό λόγο στο χώρο εργασίας.
 • παρουσιάζουν τους τέσσερις τύπους εξυπηρέτησης και να διακρίνουν μεταξύ ποιοτικής και μη ποιοτικής εξυπηρέτησης
 • ορίζουν τα κριτήρια της ποιοτικής εξυπηρέτησης κατά την έναρξη, κατά την διάρκεια της συνδιαλλαγής και κατά το κλείσιμο της εξυπηρέτησης
 • ορίζουν και να δημιουργούν SMART στόχους
 • επεξηγούν πως μπορούν να προτεραιοποιήσουν τις εργασίες τους με βάση το μοντέλο του Eisenhower
 • χρησιμοποιούν την ψηφιακή αρχειοθέτηση
 • συντάσουν επιχειρηματικές επιστολές και email

Θεματολογία και Ημερομηνίες

 1. Τετάρτη 09/11/22 (19:00-21:30)     "Αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση γραφείου"
 2. Τετάρτη 16/11/22 (19:00-21:30)     "Bασικές αρχές επικοινωνίας στους χώρους εργασίας "
 3. Τετάρτη 23/11/22 (19:00-21:30)     "Βελτιώνοντας την γραπτή επικοινωνία στους χώρους εργασίας(  Α' μέρος)"
 4. Τετάρτη 30/11/22 (19:00-21:30)     "Βελτιώνοντας την γραπτή επικοινωνία στους χώρους εργασίας(  B' μέρος)"
 5. Τετάρτη 07/12/22 (19:00-21:30)     "Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας"
 6. Τετάρτη 14/12/22 (19:00-21:30)     "Προγραμματισμός και διαχείριση στόχων"
 7. Τετάρτη 21/12/22 (19:00-21:30)     "Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου"
 8. Τετάρτη 11/01/23 (19:00-21:30)     "Ανάπτυξη και ενίσχυση κινήτρων"
 9. Τετάρτη 18/01/23 (19:00-21:30)     "Ανάπτυξη Επιχειρηματικής καινοτομίας  και Δημιουργικότητας ( Α' μέρος)"
 10. Τετάρτη 25/01/23 (19:00-21:30)     "Ανάπτυξη Επιχειρηματικής καινοτομίας  και Δημιουργικότητας ( B' μέρος)"

Συγγραφέας Εκπαιδευτικού Υλικού-Επιμορφώτρια: Δρ. Μελίνα Μουρτζιάπη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

H Mελπομένη (Μελίνα) Μουρτζιάπη είναι Phd.c της σχολής Εκπαίδευσης και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick, και δραστηριοποιείται στο χώρο της Εκπαιδευτικής Έρευνας. Είναι Καθηγήτρια Παιδαγωγικών, Eκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικός Σύμβουλος, Ψυχοπαιδαγωγός, Assessor - Practitioner Coach και πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.  Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ΕU projects Coordinator, Learning & Development Officer, Programme Director, ΗR Recruiter, Trainer και Ερευνήτρια. Επιπλέον, έχει διδάξει  σε  Πανεπιστήμια, σε Δημόσια  και Ιδιωτικά  Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και σε Κολλέγια, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και έχει αναλάβει εκπαιδεύσεις πολύ-επιχειρησιακών και μονο- επιχειρησιακών προγραμμάτων και εκπαιδεύσεις πιλοτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Ακόμη, έχει υπάρξει Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), αναλαμβάνοντας Επιστημονική και Διοικητική υποστήριξη Ευρωπαϊκών Έργων όπως η Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εφήβων και Ενηλίκων. Το έργο της περιλαμβάνει  επίσης την υποστήριξη δράσεων του Δικτιού Euroguidance. Διαθέτει πείρα στο Σχεδιασμό και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και αποδεδειγμένες ικανότητες στη Σύνταξη και Διαχείριση Επιχορηγήσεων, στη Διαχείριση έργων και προγραμμάτων και στην Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Προσωπικού Εταιρειών που προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα όπως πχ. Άτομα με αναπηρίες, φυλετικά και εθνικά ποικίλους πληθυσμούς, δίγλωσσους μαθητικούς πληθυσμούς, κα. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, στο μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας του ΕΟΠΠΕΠ, στο μητρώο διδασκόντων Κολεγίων, ενώ είναι Τακτικό  μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ). Επιπλέον, έχει Πιστοποιηθεί στην χρήση  ψυχομετρικών εργαλείων όπως το wisc 3 και  είναι γνώστης γραφής Βraille (μη βλεπόντων). Έχει συγγράψει επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα, και το έργο της περιλαμβάνει, εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα  Δια βίου Εκπαίδευσης και Δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού  Προσανατολισμού, Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και Αναπήρων, Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης και Ψυχοπαιδαγωγικής,  καθώς  και Ετερότητας και Ένταξης


Δίδακτρα Κύκλου (10 Εργαστήρια – Βεβαίωση 80 ωρών): 150€,  (καταβάλλονται σε 2 δόσεις ή εφάπαξ με την εγγραφή και έκπτωση 30€, τελικά δίδακτρα: 120€)

Φοιτητές: 100€,   Άνεργοι: 100€, (καταβάλλονται σε 2 δόσεις ή εφάπαξ με την εγγραφή)

Απόφοιτοι ετησίων προγραμμάτων του ΑΙΕ: 50€, Κάταχοι Ετήσιας κάρτας σεμιναρίων ΑΙΕ: 50€ (καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή)

Δίδακτρα μεμονωμένων σεμιναρίων: 25€


Παρέχονται:

 • Σημειώσεις
 • E-book
 • Βεβαίωση
 • Για να παρακολουθήσετε τον σεμιναριακό κύκλο είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες - Εγγραφές:

 • Για περισσότερες πληροφορίες & συμμετοχή στις ενημερωτικές συναντήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, καθημερινά 10:00-18:00

  Τηλεφωνικό Κέντρο:  211.75.06.446  & 698 68 09 035

 • e-mail:  
 • sms: 698 68 09 035

0
0
0
s2smodern

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα 10:00 - 18:00
Τρίτη 10:00 - 18:00
Τετάρτη 10:00 - 18:00
Πέμπτη 10:00 - 18:00
Παρασκευή 10:00 - 18:00
Σάββατο Εκτός Ωραρίου
Κυριακή Εκτός Ωραρίου

Εκτός Ωραρίου λειτουργίας

Copyright © 2020 www.anoikto.edu.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Created by Georgakakos George.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech